Wednesday, August 4, 2010

Ragnarok Prontera Theme + Voice


Ragnarok Prontera Theme + Voice

Tagalog version:

Tara Na! (Let’s Go!) - Tagalized Ragnarok Online Prontera Theme
Lyrics by Roland Galicio

Narito ako sa mundo ng Ragnarok
Luma’t bagong kaibigan ang nakita ko
Narito ang mga ala-ala ko
Masasayang samahan

Ilang taon ang lumipas sa mundong ito
Marami na ang nagbago mula nang huminto ako
Lumipat man at maglaro sa ibang lugar
Ikaw parin ang hanap ko

REFRAIN:
Tara na at libutin natin ang lugar
Lugar na ating nagisnan
Kung saan tayo ay nagsama
At tayo ay magsaya

CHORUS:
Halina’t bumalik at maglaro tayo ng Ragnarok
Buhayin natin ang mga pangarap
Tuwing naririnig ko ang tugtog naalala ko
Masayang pagsasama

INSTRUMENTAL

REPEAT REFRAIN

REPEAT CHORUS

Ragnarok Prontera Theme English Version (credits to translated this)

I am here in the world of Ragnarok
Old and new friends, I have seen
In this place I left
memories of happy bondings

Many years have passed in this place
Lots of new changes since I stopped
Although I left and played in other places
I still long for you

REFRAIN:
Let’s go and explore the place
The place we know so well
Where we spent time together
And celebrate

CHORUS:
Let us go back and play Ragnarok
Let us revive the dreams
Every time I hear the music I remember
Happy times when we are together

INSTRUMENTAL

REPEAT REFRAIN

REPEAT CHORUS

No comments:

Post a Comment